Cilj pravljičnih uric je, da otrokom omogočimo prve prijetne izkušnje s knjigo, se z njimi pogovarjamo o zgodbicah in jim damo priložnost, da pravljico podoživijo. Pri uri pravljic malčkom ob slikanici beremo eno ali dve pravljici, se o zgodbici pogovarjamo, nato pa otroci poustvarjajo (rišejo in ustvarjajo izdelke). Ure pravljic potekajo enkrat mesečno v prostorih Knjižnice Šentjur in v vseh njenih enotah (Dobje, Planina in Ponikva).

Vir in več informacij glede terminov: Knjižnica Šentjur