gledaliske-igralnice

GLEDALIŠKE IGRALNICE

Gledališke igralnice vodi igralka Medea Novak, namenjene pa so otrokom od 6. do 10. leta starosti. Igralnice temeljijo na spoznavanju različnih elementov gledališča, od igre, govora, zvoka in glasbe do gledališkega prostora, scenografije in kostumografije.

Gledališke igralnice potekajo enkrat mesečno, in sicer ob sobotah v prostorih SNG Nova Gorica, od 10.30 do 12.00. Igralnica sprejme od 10 do 15 otrok. Otroci lahko obiskujejo igralnice priložnostno, zelo pa so veseli rednega druženja (abonma Gledališke igralnice), saj je tako več možnosti za celovito srečanje z gledališčem in za tkanje prijateljstev z udeleženci igralnic.

Cena posamezne igralnice je 3 €.
Cena abonmaja, ki zajema vseh 8 igralnic, je 20 €.


OGLEDI GLEDALIŠČA

SNG Nova Gorica nudi možnost skupinskega ogleda gledališča skupaj z ogledom predstave ali samostojno. Dežurni predstave ali hišni dramaturg vas popelje iz dvorane čez oder, kjer se srečate z odrskimi delavci, preko zaodrja do inspicientske kabine in rekvizitarne, mimo igralskih garderob, bralne sobe, maskirnice, tonske in lučne kabine ter arhiva. Ogled gledališča obiskovalce seznani s celostnim delovanjem gledališča; predvsem mladi si tako lažje predstavljajo kompleksnost gledališkega ustvarjanja.

Ogledi gledališča so brezplačni. Rezervacija obiska in dodatne informacije: organizatorka mag. Barbara Simčič Veličkov (05 335 22 04).


sapramiskaAKTUALEN SPORED Z OTROŠKIMI PREDSTAVAMI >>

 

Vir in več informacij: SNG Nova Gorica


Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 5
5000 Nova Gorica

Lokacija >>