SKRINA, Janja Leban s.p., Beleharjeva cesta 3A, 4208 Šenčur, MŠ: 7292112000, DŠ: 16071255

otroskeprireditve@gmail.com

Vabljeni tudi na našo Facebook stran!