SKRINA, Janja Leban s.p., Nova vas 8C, 4205 Preddvor, MŠ: 7292112000, DŠ: 16071255

otroskeprireditve@gmail.com

Vabljeni tudi na našo Facebook stran!